Innovative Østfolds ide er å samle og støtte Østfolds nettverk i å benytte sine eksisterende kontakter til å formidle verdien av og motivere og rekruttere til forskningsbasert innovasjonsarbeid. Innovative Østfold skal teste en ny modell med å bygge opp «et nettverk av nettverk» som består av nøkkelpersoner fra nettverkene som ønsker å gjennomføre kompetanemegling. Det nye nettverket kalles Kompetansemeglernettverket. Østfoldforskning er prosjektleder for Innovative Østfold, mens Østfold Fylkekommune er prosjekteier.