I prosjektet ble det gjort en omfattende arbeide med å legge grunnlag for bedre europeisk statistikk og metoder for kartlegging, men det var også fokus på utvikling av sosiale innovasjonsprosjekter,  les mer her. Østfoldforskning var involvert i arbeidet med følgende publikasjoner som du kan laste ned her.