«Kuttmatsvinn2020» er et bransjesamarbeid som allerede er igangsatt på initiativ fra NorgesGruppen og som inngår i forskningsprosjektet. «Kutt matsvinn 2020» er et felles bransjesamarbeid hvor målet er å redusere matsvinnet med 20 prosent frem til 2020 og på lengere sikt også bidra til å nå FNs bærekraftmål 12.3 om å halvere matsvinn i 2030.
Matvett er prosjektansvarlig og prosjektledelsen ivaretas av Østfoldforskning. Forskningsprosjektet strekker seg over tre år (2017-2019) og har et bredt utvalg av samarbeidspartnere: Bama-Gruppen, Compass Group, ISS Facility Services, NorgesGruppen, Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, NHO Reiseliv, IntoLife, Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune. FoU-miljøer er Nofima og Østfoldforskning og i tillegg utenlandsk FoU fra Luke (Finland) og SP Tekniska Forskningsinstitut (Sverige). Prosjektet har en ramme på 5 millioner kroner og i tillegg egeninnsats fra deltakere i prosjektet.