Prosjektet skal foreslå en vei framover for å aksellerere utnyttelse og verdiskapning fra plantebaserte proteinrike ressurser til framtidens matprodukter.

Prosjektdeltakerne tar sikte på å produsere en rekke modellprodukter fasilitert ved å kombinere ny kunnkap om proteinrik planteproduksjon tilpasset norsk klima og nye innovative teknologier basert på tørr-fraksjonering kombinert med øvrige prosesseringsteknologier for å produserer proteinberikte fraksjoner fra tilgjengeige råvarer og sidestrømmer. Viktige bioressurser vil være belgvekster, poteter og havre i tillegg til sidestrømmer fra korn- og rapsprosessering.

Prosjektet vil gi dybdekunnskap om helse- og miljørelaterte aspekter av plantebaserte produkter ved karakterisering av modellprodukter mht både nærings- og antinæringsstoffer og ved å undersøke biotilgjengelighet og mulige negative immunreaksjoner. I tillegg skal funksjonelle egenskaper karakteriseres for å velge optimale prosesseringsteknologier for modellproduktene. Miljøpåvirkningen av hele matkjeden fra primærproduksjon til forbruker skal analyser ved hjelp av livsløpsanalyser (LCA) og sosiale analyser (f eks SLCA).

Prosjektet skal i tilegg forsøke å bedre forståelse av persepsjon, barrierer og behov hos norske forbrukere og næring (industri, bønder, butikker m fl) ift økt utnyttelse av plantebasert proteinmat for å muliggjøre en endring i dietter til en mer plantebasert og bærekraftig matproduksjon. Prosjektet skal undersøke dagens barrierer i matsystemet (jordbruk, industri, handel, forbruker) og utvikle gjennomførbare løsninger.