Prosjektet omfatter casestudier i serveringssektoren i de deltakende landene, hvor det skal gjøres målinger av matsvinn og effekten av ulike tiltak skal analyseres. Det kan være forebyggende tiltak eller reduksjonstiltak knyttet til organisering/planlegging og redistribusjon. Tiltakene skal analyseres både med hensyn til mengde matsvinn, ved å gjennomføre livsløpsanalyser, sosial LCA og estimere nytteverdien for serveringsstedene. Det skal også gjøres tekniske forsøk med bruk av matsvinn i bioprosesser for å vurdere hvordan matsvinn kan utnyttes best mulig. Kommunikasjon mot ulike målgrupper er en viktig del av prosjektet, og i den siste del av prosjektet skal det også gjennomføres nasjonale workshop for deltakende serveringssteder.

Les mer her :https://susfood-db-era.net/drupal/content/avare

 

5 partnere:

  • University of applied Science Muenster
  • Technische Universität Berlin
  • Swedish University of Agricultural Science
  • Natural Resources Institute Finland
  • Østfoldforskning

Prosjektet koordineres av Dr. Saija Rasi - Natural Resources Institute Finland (Luke), kontaktperson i Østfoldforskning er Hanne Møller