Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

LIVESTOCK - Sustainable Livestock Production

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2019 - Desember 2023
LIVESTOCK er et forskningsprosjekt finansiert av forskningsrådet med NMBU som prosjekteier. Hovedmålet med LIVESTOCK er å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon i Norge i et sirkulærøkonomisk perspektiv, med fokus på økt utnyttelse av lokale og fornybare ressurser. Dette skal oppnås gjennom å utvikle LCA-modeller og dokumentere bærekraft for husdyrproduksjon, med fokus på nye fôringredienser og vurdere ulike avveininger mellom klimafotavtryk […]

AVARE – more value for less food waste

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mai 2018 - April 2021
AVARE er et SUSFOOD-prosjekt, hvor den norske aktiviteten er finansiert av Norges forskningsråd.

Klimavennlig vennlig mat i Ski kommunes egen matservering

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Februar 2018 - Juni 2018
Ski kommune ønsker å redusere klimapåvirkning fra kommunens innkjøp av mat. En stor del av arbeidet som skal gjøres i prosjektet, vil bli basert på metoder og resultater fra prosjektet «klimavennlige menyer i kommunal matservering" som er gjennomført sammen med Fredrikstad kommune. 

iNOBox

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2018 - Desember 2021
The Norwegian food industry is challenged by a stringent environmental policy, pressure on food self-sufficiency/security, domestic market competition, new consumption patterns & low R&D expenditure stifling innovation. iNOBox represents a joint multi-actor effort towards more efficient, profitable & sustainable processing, securing the supply of safe, high-quality & nutritious foods.

Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Februar 2017 - Desember 2019
Målet med prosjektet er å redusere kostnader og miljø- og ressurspåvirkningen i den norske hotell- og serveringssektoren gjennom å forebygge og redusere matsvinn fra innkjøp, lager, produksjon og servering. Dette skal nås ved å tilpasse og teste ut nye metoder og ny teknologi for kartlegging av mengde og årsaker, samt implementere nye tekniske og prosessuelle løsninger for forebygging av matsvinn. Prosjektet skal bidra til nå reduksjonspotensiale […]

FoodProFuture

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2017 - Desember 2021
Målet med FoodProFuture er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske planteressurser til smakfulle, sunne og attraktive plantebaserte produkter med høyt proteininnhold. Kunnskap fra plattformen vil sette aktørene i det norske matsystemet i stand til å produsere alternativer til animalsk protein, av høy kvalitet og fra bærekraftig produksjon .

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: November 2016 - Desember 2017
Hva er egentlig de mest klimavennlige matvalgene? Fredrikstad har fått støtte fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et prosjekt om klimavennlige råvarer og innføring av tiltak for å redusere klimafotavtrykket knyttet til kommunalt serveringssektor. Sammen med Østfoldforskning og Asplan Viak skal klimabidragene knyttet til de faktiske matvareinnkjøp i Fredrikstad kommune analyseres.

Seapack. Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: April 2016 - Desember 2018
Prosjektets overordnet ide er å bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport og ved å utvikle og implementere nye løsninger for effektiv og kvalitetsbevarende produksjon, emballering, distribusjon og frembud av sjømat. 

Meat 2.0

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2016 - Desember 2019
Meat 2.0 er et forskningsprosjekt som har som formål å utvikle, demonstrere og dokumentere et nytt slakte- og skjærekonsept: Meat Factory Cell (MFC).

NEF PCR farm model

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2016 - Desember 2018
EU har igangsatt et større prosjekt for etablering av et rammeverk for Product Environmental Footprint (PEF). Som en del av dette ble det i 2015 etablert en nettverksgruppe NEF i Nordisk Ministerråd.

REforReM

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2015 - Desember 2017
Prosjektets overordnete ide er å bidra til redusert matsvinn gjennom å utvikle og utnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger som er tilpasset forbrukernes adferd og behov ut fra et svinnreduserende ståsted.

Teknofrukt

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2015 - Juli 2017
Teknofrukt er et forskningsprosjekt som gjennomføres av Nofima, Bioforsk og Østfoldforskning med en lang rekke næringslivsaktører innen fruktbransjen som aktører.  Prosjektet har som hovedmål å øke verdiskapning og konkurranseevne for norskdyrkede epler, plommer, pærer og moreller ved bruk av nye bærekraftige og kvalitetsbevarende lagrings- og pakketeknologier som kan forlenge salgssesongen og redusere svinn.  

Kartlegging og bistand ForMat 2015

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Desember 2014 - Mai 2016
Hvert år kaster vi i Norge over 300 000 tonn mat som kunne ha vært spist.

Nordiske prosjekter om Matsvinn

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2013 - Februar 2017
Tre prosjekter på matsvinn er igangsatt  som en del av nordisk ministerråds «grønn vekst initiativ». • Primærproduksjon • Datomerking • Redistribusjon og matbanker  

FUSIONS

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: August 2012 - Juli 2016
Østfoldforskning deltok i EU prosjektet FUSIONS -Reducing food waste through social innovation (2012-2016) og var leder for arbeidet med å finne og vurdere kvantitative teknikker og dataintegritet.