Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

eEPD Feiring Bruk

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Januar 2017 - Desember 2017
Feiring Bruk AS har inngått avtale med LCA.no AS om tilpasning av eEPD for stein og grus produkter. eEPD er vår generelle plattform for utvikling av miljødeklarasjoner (EPDer). Dette gjøre Feiring Bruk i stand til å utvikle egne 3.partsverifiserte EPDer for alle sine steinprodukter, fra alle produksjonssteder. 

Klimavirkninger av ikke skogbasert bioenergi

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: September 2016 - Mars 2017
Prosjektet skal utrede mengder bioenergi tilgjengelig fra andre kilder enn skog og metodiske problemstillinger, deretter skal potensielle miljøpåvirkninger analyseres.

Klimapod

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: November 2015 - Desember 2016
Klimapod er en podkast serie som handler om formidling av klimaforskning. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets program KLIMAFORSK.  Det spilles inn totalt 12 klimapodder som skal gi tid til forklaringer og belyse ulike muligheter for å koble sammen forskning og muligheter. Målet er å spre klimaforskningen på en ny og innovativ måte til målgrupper som ikke jobber med klimaspørsmål til daglig. 

RELIEF

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Juni 2015 - Juni 2018
To move towards a more sustainable world there needs to be a systematic change in the consumption of resources, driven by informed decision-making and policies. The European Industrial Doctorate project RELIEF project aims to improve the reliability of the environmental footprinting of products.  

SusValueWaste

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Februar 2015 - Desember 2018
SusValueWaste, Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products er et fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIONÆR-program. Prosjektet ledes av NIFU og har fokus på å utvikle verdikjeder og innovasjon for utnyttelse av organisk avfall og ikke-utnyttete biprodukter,  og synergi mellom bio-næringene. 

NORCEL

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: November 2013 - August 2018
NORCEL project has the aim to develop an internationally leading research platform for production, modification and control of morphology, chemistry and three-dimensional structures of nanocellulose at a fundamental level. Additionally, the project will address interactions between nanocellulose and other material components and chemistries, enabling the application of this biobased nanomaterial in novel material concepts addressing the green eco […]