Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

Forprosjekt Industriell Symbiose Øra

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: September 2018 - Mars 2019
Norsk Senter for Sirkulærokonomi har sammen med Østfoldforskning fått innvilget totalt kr 250.000,- i forprosjektmidler fra BIA-programmet i Forskningsrådet til et forprosjekt innenfor industriell symbiose på Øra. 

SirkulærPlast

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Januar 2017 - April 2020
SirkulærPlast prosjektet har visjonen: I en sirkulær økonomi vil industri og designere ha tilgang til kunnskap og materialer som gjør dem i stand til å benytte resirkulert råstoff i nye produkter. Produsenter har tilstrekkelig kunnskap, gode arbeidsrutiner og nok tilgang på resirkulert plast som råvare til sine produkter, som er kvalitetssikret og tilpasset kundenes behov. Plastprodukter som settes på markedet i en sirkulær økonomi kan gjenvinnes […]

Klimavirkninger av ikke skogbasert bioenergi

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: September 2016 - Mars 2017
Prosjektet skal utrede mengder bioenergi tilgjengelig fra andre kilder enn skog og metodiske problemstillinger, deretter skal potensielle miljøpåvirkninger analyseres.

Klimapod

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: November 2015 - Desember 2016
Klimapod er en podkast serie som handler om formidling av klimaforskning. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets program KLIMAFORSK.  Det spilles inn totalt 12 klimapodder som skal gi tid til forklaringer og belyse ulike muligheter for å koble sammen forskning og muligheter. Målet er å spre klimaforskningen på en ny og innovativ måte til målgrupper som ikke jobber med klimaspørsmål til daglig. 

RELIEF

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Juni 2015 - Juni 2018
To move towards a more sustainable world there needs to be a systematic change in the consumption of resources, driven by informed decision-making and policies. The European Industrial Doctorate project RELIEF project aims to improve the reliability of the environmental footprinting of products.  

SusValueWaste

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Februar 2015 - Desember 2018
SusValueWaste, Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products er et fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIONÆR-program. Prosjektet ledes av NIFU og har fokus på å utvikle verdikjeder og innovasjon for utnyttelse av organisk avfall og ikke-utnyttete biprodukter,  og synergi mellom bio-næringene. 

NORCEL

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: November 2013 - August 2018
NORCEL project has the aim to develop an internationally leading research platform for production, modification and control of morphology, chemistry and three-dimensional structures of nanocellulose at a fundamental level. Additionally, the project will address interactions between nanocellulose and other material components and chemistries, enabling the application of this biobased nanomaterial in novel material concepts addressing the green eco […]

Nettverkskoordinator for Gjenvinning Østfold

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Januar 0001 - Desember 2018
Nettverkskoordinator Gjenvinning Østfold Gjenvinning Østfold skal koordineres av Mona Nilsen i en prøveperiode fram til 31.12.18.  Nettverkskoordinatoren skal stå for kommunikasjonen til medlemmene og mellom medlemmene og styret. Koordinatoren skal ta initiativ til tiltak som øker aktiviteten i nettverket samt ta initiativ til arrangement for nettverket. I tillegg skal nettverkskoordinatoren fremme informasjon om nettverket.   Gjenvinning Øst […]