Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

Nettverkskoordinator for Gjenvinning Østfold

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Januar 0001 - Desember 2018
Nettverkskoordinator Gjenvinning Østfold Gjenvinning Østfold skal koordineres av Mona Nilsen i en prøveperiode fram til 31.12.18.  Nettverkskoordinatoren skal stå for kommunikasjonen til medlemmene og mellom medlemmene og styret. Koordinatoren skal ta initiativ til tiltak som øker aktiviteten i nettverket samt ta initiativ til arrangement for nettverket. I tillegg skal nettverkskoordinatoren fremme informasjon om nettverket.   Gjenvinning Øst […]

Klimakommunikasjon Østfold fylkeskommune

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: Januar 0001 - Januar 0001
  Håndbok i klimakommunikasjonI 2011 utviklet Mona Nilsen håndboken «Klimakommunikasjon i kommunene (KliKK)» i samarbeid med Arendal kommune, med støtte fra daværende Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet). Håndboken skal oppdateres med ny kunnskap innenfor klimakommunikasjon. I tillegg skal håndboken inneholde en enkel mal for hvordan kommunene kan lage en klimaplan som kommuniserer. Sluttproduktet skal presenteres og prøves […]