Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

Kartlegging og bistand ForMat 2015

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Desember 2014 - Mai 2016
Hvert år kaster vi i Norge over 300 000 tonn mat som kunne ha vært spist.

NORCEL

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: November 2013 - August 2018
NORCEL project has the aim to develop an internationally leading research platform for production, modification and control of morphology, chemistry and three-dimensional structures of nanocellulose at a fundamental level. Additionally, the project will address interactions between nanocellulose and other material components and chemistries, enabling the application of this biobased nanomaterial in novel material concepts addressing the green eco […]

Nordiske prosjekter om Matsvinn

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2013 - Februar 2017
Tre prosjekter på matsvinn er igangsatt  som en del av nordisk ministerråds «grønn vekst initiativ». • Primærproduksjon • Datomerking • Redistribusjon og matbanker  

FUSIONS

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: August 2012 - Juli 2016
Østfoldforskning deltok i EU prosjektet FUSIONS -Reducing food waste through social innovation (2012-2016) og var leder for arbeidet med å finne og vurdere kvantitative teknikker og dataintegritet. 

Nettverkskoordinator for Gjenvinning Østfold

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Januar 0001 - Desember 2018
Nettverkskoordinator Gjenvinning Østfold Gjenvinning Østfold skal koordineres av Mona Nilsen i en prøveperiode fram til 31.12.18.  Nettverkskoordinatoren skal stå for kommunikasjonen til medlemmene og mellom medlemmene og styret. Koordinatoren skal ta initiativ til tiltak som øker aktiviteten i nettverket samt ta initiativ til arrangement for nettverket. I tillegg skal nettverkskoordinatoren fremme informasjon om nettverket.   Gjenvinning Øst […]

Klimakommunikasjon Østfold fylkeskommune

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: Januar 0001 - Januar 0001
  Håndbok i klimakommunikasjonI 2011 utviklet Mona Nilsen håndboken «Klimakommunikasjon i kommunene (KliKK)» i samarbeid med Arendal kommune, med støtte fra daværende Klima- og forurensningsdirektoratet (nå Miljødirektoratet). Håndboken skal oppdateres med ny kunnskap innenfor klimakommunikasjon. I tillegg skal håndboken inneholde en enkel mal for hvordan kommunene kan lage en klimaplan som kommuniserer. Sluttproduktet skal presenteres og prøves […]
  • «
  • 1
  • 2
  • 3 (current page)
  • »