Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

NEF PCR farm model

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2016 - Desember 2018
EU har igangsatt et større prosjekt for etablering av et rammeverk for Product Environmental Footprint (PEF). Som en del av dette ble det i 2015 etablert en nettverksgruppe NEF i Nordisk Ministerråd.

Redesign QR

Fagområde: Møbler og tekstiler
Varighet: Februar 2016 - Februar 2019
Prosjektet Redesign QR, er et samarbeidsprosjekt mellom Fretex Redesign, Fretex Øst-Norge, dQuist og Østfoldforskning.  Prosjektet skal resultere i innovativ kommunikasjon om miljø- og sosiale forhold for Fretex sine redesign-produkter.

Klimapod

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: November 2015 - Desember 2016
Klimapod er en podkast serie som handler om formidling av klimaforskning. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets program KLIMAFORSK.  Det spilles inn totalt 12 klimapodder som skal gi tid til forklaringer og belyse ulike muligheter for å koble sammen forskning og muligheter. Målet er å spre klimaforskningen på en ny og innovativ måte til målgrupper som ikke jobber med klimaspørsmål til daglig. 

RELIEF

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Juni 2015 - Juni 2018
To move towards a more sustainable world there needs to be a systematic change in the consumption of resources, driven by informed decision-making and policies. The European Industrial Doctorate project RELIEF project aims to improve the reliability of the environmental footprinting of products.  

NCM Implementation of the Nordic textile. Reuse and recycling commitment

Fagområde: Møbler og tekstiler
Varighet: April 2015 - November 2016
Som en del av det nordiske prosjektet «Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment» skal Østfoldforskning bidra med norske innspill og erfaringer i prosessen med å etablere et sertifiseringssystem for nordiske aktører innen innsamling, gjenbruk og resirkulering av tekstiler. 

SusValueWaste

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Februar 2015 - Desember 2018
SusValueWaste, Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products er et fireårig prosjekt finansiert av Forskningsrådets BIONÆR-program. Prosjektet ledes av NIFU og har fokus på å utvikle verdikjeder og innovasjon for utnyttelse av organisk avfall og ikke-utnyttete biprodukter,  og synergi mellom bio-næringene. 

REforReM

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2015 - Desember 2017
Prosjektets overordnete ide er å bidra til redusert matsvinn gjennom å utvikle og utnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger som er tilpasset forbrukernes adferd og behov ut fra et svinnreduserende ståsted.

Teknofrukt

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2015 - Juli 2017
Teknofrukt er et forskningsprosjekt som gjennomføres av Nofima, Bioforsk og Østfoldforskning med en lang rekke næringslivsaktører innen fruktbransjen som aktører.  Prosjektet har som hovedmål å øke verdiskapning og konkurranseevne for norskdyrkede epler, plommer, pærer og moreller ved bruk av nye bærekraftige og kvalitetsbevarende lagrings- og pakketeknologier som kan forlenge salgssesongen og redusere svinn.  

Kartlegging og bistand ForMat 2015

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Desember 2014 - Mai 2016
Hvert år kaster vi i Norge over 300 000 tonn mat som kunne ha vært spist.

NORCEL

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: November 2013 - August 2018
NORCEL project has the aim to develop an internationally leading research platform for production, modification and control of morphology, chemistry and three-dimensional structures of nanocellulose at a fundamental level. Additionally, the project will address interactions between nanocellulose and other material components and chemistries, enabling the application of this biobased nanomaterial in novel material concepts addressing the green eco […]

Nordiske prosjekter om Matsvinn

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2013 - Februar 2017
Tre prosjekter på matsvinn er igangsatt  som en del av nordisk ministerråds «grønn vekst initiativ». • Primærproduksjon • Datomerking • Redistribusjon og matbanker  

FUSIONS

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: August 2012 - Juli 2016
Østfoldforskning deltok i EU prosjektet FUSIONS -Reducing food waste through social innovation (2012-2016) og var leder for arbeidet med å finne og vurdere kvantitative teknikker og dataintegritet. 
  • «
  • 1
  • 2 (current page)
  • »