Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

Klimavennlig vennlig mat i Ski kommunes egen matservering

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Februar 2018 - Juni 2018
Ski kommune ønsker å redusere klimapåvirkning fra kommunens innkjøp av mat. En stor del av arbeidet som skal gjøres i prosjektet, vil bli basert på metoder og resultater fra prosjektet «klimavennlige menyer i kommunal matservering" som er gjennomført sammen med Fredrikstad kommune. 

Cemex EPD for 2 sementer 2017

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: September 2017 - Juni 2018
Etter 5 års erfaring med EPDer ser Cemex Norge at nytter er så stor at de ønsker å oppdatere de eldste som nå er utdatert. Østfoldforskning skal gjøre oppdateringen for Miljøsement og for Rapidsement.

Innovative Østfold PL

Fagområde: Nettverksbasert innovasjon
Varighet: Mars 2017 - Mars 2020
Innovative Østfold skal gjøre næringslivet i Østfold kjent med verdien av forskningsbasert innovasjon og øke næringslivets forskningsaktivitet for å utnytte det til fornyelse, omstilling, nyetableringer og vekst.

Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Februar 2017 - Desember 2019
Målet med prosjektet er å redusere kostnader og miljø- og ressurspåvirkningen i den norske hotell- og serveringssektoren gjennom å forebygge og redusere matsvinn fra innkjøp, lager, produksjon og servering. Dette skal nås ved å tilpasse og teste ut nye metoder og ny teknologi for kartlegging av mengde og årsaker, samt implementere nye tekniske og prosessuelle løsninger for forebygging av matsvinn. Prosjektet skal bidra til nå reduksjonspotensiale […]

eEPD Feiring Bruk

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Januar 2017 - Desember 2017
Feiring Bruk AS har inngått avtale med LCA.no AS om tilpasning av eEPD for stein og grus produkter. eEPD er vår generelle plattform for utvikling av miljødeklarasjoner (EPDer). Dette gjøre Feiring Bruk i stand til å utvikle egne 3.partsverifiserte EPDer for alle sine steinprodukter, fra alle produksjonssteder. 

FoodProFuture

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2017 - Desember 2021
Målet med FoodProFuture er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske planteressurser til smakfulle, sunne og attraktive plantebaserte produkter med høyt proteininnhold. Kunnskap fra plattformen vil sette aktørene i det norske matsystemet i stand til å produsere alternativer til animalsk protein, av høy kvalitet og fra bærekraftig produksjon .

SirkulærPlast

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Januar 2017 - April 2020
SirkulærPlast prosjektet har visjonen: I en sirkulær økonomi vil industri og designere ha tilgang til kunnskap og materialer som gjør dem i stand til å benytte resirkulert råstoff i nye produkter. Produsenter har tilstrekkelig kunnskap, gode arbeidsrutiner og nok tilgang på resirkulert plast som råvare til sine produkter, som er kvalitetssikret og tilpasset kundenes behov. Plastprodukter som settes på markedet i en sirkulær økonomi kan gjenvinnes […]

Runway Safe EPD Chicago

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: November 2016 - Februar 2017
Utvikling av gjennomsnitts-EPD for nye greenEMAS installasjoner ved Chicago Midway International Airport.  

Klimavennlige menyer i kommunal matservering

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: November 2016 - Desember 2017
Hva er egentlig de mest klimavennlige matvalgene? Fredrikstad har fått støtte fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et prosjekt om klimavennlige råvarer og innføring av tiltak for å redusere klimafotavtrykket knyttet til kommunalt serveringssektor. Sammen med Østfoldforskning og Asplan Viak skal klimabidragene knyttet til de faktiske matvareinnkjøp i Fredrikstad kommune analyseres.

NLP EPD Ombrukskasse

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: November 2016 - Mars 2017
Norsk Lastbærer Pool ønsker å dokumentere miljøprofilen på sine gjenbruks plastkasser gjennom en EPD.

NLP sammenligning plast- og trepall

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: November 2016 - Mars 2017
I 2008 gjorde Østfoldforskning en sammenliging av miljøprofilen for Norsk Lastbærer Pools systemer for trepall og plastpall. 

Klimavirkninger av ikke skogbasert bioenergi

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: September 2016 - Mars 2017
Prosjektet skal utrede mengder bioenergi tilgjengelig fra andre kilder enn skog og metodiske problemstillinger, deretter skal potensielle miljøpåvirkninger analyseres.

JAK - Green Tank

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: Juli 2016 - November 2016
I prosjektet skal Green Tank teknologien "Robotic Surface Refurbishment Technology" analyseres gjennom en livssyklusanalyse (LCA) som dokumentasjon av miljøpåvirkgninger ved bruken av denne maskinen. Maskinen benytter induksjon for å varme opp maling på metalliske overflater som gjør at malingen enkelt kan skrapes av.   

Norcem Kjøpsvik, EPD 2016

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: Mai 2016 - Desember 2016
Norcem ser viktigheten av å ha en til en hver tid oppdatert EPD. De oppdaterer derfor sin EPD for STD-FA-sement fra fabrikken i Kjøpsvik.

Norcem Kjøpsvik, EPD 2016 (1)

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: Mai 2016 - Desember 2016
Norcem ser viktigheten av å ha en til en hver tid oppdatert EPD. De oppdaterer derfor sin EPD for STD-FA-sement fra fabrikken i Kjøpsvik.
  • «
  • 1 (current page)
  • 2
  • »