Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Prosjekter

Klimagassberegninger MillenniumHus

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: Mars 2019 - Desember 2019
MillenniumHus har utviklet moduler til bygg som gir lavere materialforbruk for å nå energikrav, samt en sikker byggemetode mot fukt.

Utvikling nye PCR 2019

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: Mars 2019 - Desember 2019
Østfoldforskning skal være teknisk LCA ekspert for EPD-Norge i utvikling av nye produktkategoriregler (PCR). I 2019 skal det utvikles to nye PCR, hvor en er for kabelkanaler og den andre for elektriske kabler.

LIVESTOCK - Sustainable Livestock Production

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mars 2019 - Desember 2023
LIVESTOCK er et forskningsprosjekt finansiert av forskningsrådet med NMBU som prosjekteier. Hovedmålet med LIVESTOCK er å utvikle en mer bærekraftig husdyrproduksjon i Norge i et sirkulærøkonomisk perspektiv, med fokus på økt utnyttelse av lokale og fornybare ressurser. Dette skal oppnås gjennom å utvikle LCA-modeller og dokumentere bærekraft for husdyrproduksjon, med fokus på nye fôringredienser og vurdere ulike avveininger mellom klimafotavtryk […]

Forprosjekt Industriell Symbiose Øra

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: September 2018 - Mars 2019
Norsk Senter for Sirkulærokonomi har sammen med Østfoldforskning fått innvilget totalt kr 250.000,- i forprosjektmidler fra BIA-programmet i Forskningsrådet til et forprosjekt innenfor industriell symbiose på Øra. 

Klimakommunikasjon i Pentahelix-prosjektet

Fagområde: Bygg, anlegg og eiendom
Varighet: August 2018 - Desember 2018
PentaHelix er et EU-prosjekt med støtte fra EU-programmet Horisont2020. Prosjektsamarbeid er mellom Norge/ØFK og aktører i Kroatia, Latvia, Belgia og Spania.  

AVARE – more value for less food waste

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Mai 2018 - April 2021
AVARE er et SUSFOOD-prosjekt, hvor den norske aktiviteten er finansiert av Norges forskningsråd.

Klimavennlig vennlig mat i Ski kommunes egen matservering

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Februar 2018 - Juni 2018
Ski kommune ønsker å redusere klimapåvirkning fra kommunens innkjøp av mat. En stor del av arbeidet som skal gjøres i prosjektet, vil bli basert på metoder og resultater fra prosjektet «klimavennlige menyer i kommunal matservering" som er gjennomført sammen med Fredrikstad kommune. 

iNOBox

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2018 - Desember 2021
The Norwegian food industry is challenged by a stringent environmental policy, pressure on food self-sufficiency/security, domestic market competition, new consumption patterns & low R&D expenditure stifling innovation. iNOBox represents a joint multi-actor effort towards more efficient, profitable & sustainable processing, securing the supply of safe, high-quality & nutritious foods.

Cemex EPD for 2 sementer 2017

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: September 2017 - Juni 2018
Etter 5 års erfaring med EPDer ser Cemex Norge at nytter er så stor at de ønsker å oppdatere de eldste som nå er utdatert. Østfoldforskning skal gjøre oppdateringen for Miljøsement og for Rapidsement.

Innovative Østfold PL

Fagområde: Nettverksbasert innovasjon
Varighet: Mars 2017 - Mars 2020
Innovative Østfold skal gjøre næringslivet i Østfold kjent med verdien av forskningsbasert innovasjon og øke næringslivets forskningsaktivitet for å utnytte det til fornyelse, omstilling, nyetableringer og vekst.

Forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Februar 2017 - Desember 2019
Målet med prosjektet er å redusere kostnader og miljø- og ressurspåvirkningen i den norske hotell- og serveringssektoren gjennom å forebygge og redusere matsvinn fra innkjøp, lager, produksjon og servering. Dette skal nås ved å tilpasse og teste ut nye metoder og ny teknologi for kartlegging av mengde og årsaker, samt implementere nye tekniske og prosessuelle løsninger for forebygging av matsvinn. Prosjektet skal bidra til nå reduksjonspotensiale […]

FoodProFuture

Fagområde: Mat og emballasje
Varighet: Januar 2017 - Desember 2021
Målet med FoodProFuture er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske planteressurser til smakfulle, sunne og attraktive plantebaserte produkter med høyt proteininnhold. Kunnskap fra plattformen vil sette aktørene i det norske matsystemet i stand til å produsere alternativer til animalsk protein, av høy kvalitet og fra bærekraftig produksjon .

eEPD Feiring Bruk

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: Januar 2017 - Desember 2017
Feiring Bruk AS har inngått avtale med LCA.no AS om tilpasning av eEPD for stein og grus produkter. eEPD er vår generelle plattform for utvikling av miljødeklarasjoner (EPDer). Dette gjøre Feiring Bruk i stand til å utvikle egne 3.partsverifiserte EPDer for alle sine steinprodukter, fra alle produksjonssteder. 

SirkulærPlast

Fagområde: Energi og avfallsressurser
Varighet: Januar 2017 - April 2020
SirkulærPlast prosjektet har visjonen: I en sirkulær økonomi vil industri og designere ha tilgang til kunnskap og materialer som gjør dem i stand til å benytte resirkulert råstoff i nye produkter. Produsenter har tilstrekkelig kunnskap, gode arbeidsrutiner og nok tilgang på resirkulert plast som råvare til sine produkter, som er kvalitetssikret og tilpasset kundenes behov. Plastprodukter som settes på markedet i en sirkulær økonomi kan gjenvinnes […]

Runway Safe EPD Chicago

Fagområde: Verktøy for miljødokumentasjon
Varighet: November 2016 - Februar 2017
Utvikling av gjennomsnitts-EPD for nye greenEMAS installasjoner ved Chicago Midway International Airport.  
  • «
  • 1 (current page)
  • 2
  • 3
  • »