Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Irmeline de Sadeleer (Forskere)

Irmeline har en bachelorgrad i geografi og en mastergrad i industriell økologi, begge fra NTNU. Ett av studiesemestrene ble tatt på Alberts-Ludwigs-Universität Freiburg i Tyskland.  Under hele utdanningen har interessen ligget på miljøspørsmål, spesielt løsninger knyttet til miljøutfordringer. I løpet av studietiden jobbet Irmeline som studenstassistent på NTNU. Masteroppgaven var en livssyklusanalyse av husholdningsplast- og bioplasthåndtering for Trondheim kommune. Etter at graden ble fullført startet Irmeline i stillingen som forsker i Østfoldforskning.

Siste publikasjoner