Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Ellen-Marie Forsberg (Forskere)

Ellen-Marie har doktorgrad i filosofi, med fokus på anvendt etikk, fra Universitetet i Oslo i 2007. Hun arbeidet som forsker på Arbeidsforskningsinstituttet (nå innlemmet i OsloMet – Storbyuniversitetet) i perioden 2007 til 2018. Fra 2011 til 2018 bygget hun opp Forskergruppen for Ansvarlig Innovasjon, og i tiden oktober 2015 til juni 2018 var hun forskningssjef på instituttet. Hun har ledet to store europeiske forskningsprosjekter (7. rammeprogram og Horizon 2020) og flere store og mindre prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og andre oppdragsgivere. Hun har og har hatt en rekke verv i ulike komiteer og styrer, og har fungert som ekspert i og utenfor Norge. Ellen-Marie bruker mesteparten av sin tid på lederoppgaver, men har en mindre forskningskomponent som for tiden brukes på prosjekter innen ansvarlig innovasjon.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter