Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Pieter Callewaert (Forskere)

Pieter har en MSc i Business Engineering fra Universitetet i Ghent (Belgia) med fordypning i operativ ledelse. Dette resulterer i at han har gode kunnskaper i ledelse, statistikk, økonomi og IKT. Etter ett utvekslingsår på NTNU bestemte han se for å fokusere på miljøanalyse og tok derfor en master i Industriell Økologi på NTNU. I tillegg har han vært studentassistent innen livssyklusanalyse.

Han skrev masteroppgaven sin i samarbeid med ROAF IKS og har i dette arbeidet idenstifisert de forskjellige tiltakene som er nødvendig til å oppnå EUs mål for sirkulær økonomi. Ved siden av studiene på NTNU har han også vært bærekraftscoach for Nordic Choice Hotels hvor han har jobbet sammen med et hotell for å redusere miljøpåvirkingen.

Etter studiene på NTNU startet Pieter på Østfoldforskning hvor han bruker både sin bedrifts- og miljøkompetanse på flere forskningsfelt.

 

 

Siste publikasjoner