Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Synnøve Rubach (Forskere)

Synnøve jobber i skjæringspunktet mellom miljømessige og organisatoriske utfordringer knyttet til bærekraftig innovasjon. Siden 2007 har hun jobbet særligskilt med prosjekter som fokuserer på å skape gode arenaer for å stimulere til forskningsbasert innovasjon, samt økt kunnskapsbygging og -utveksling mellom ulike aktørgrupper. Målet med dette er å oppnå mer bærekraftige verdikjeder, produkter, tjenester og organisatoriske prosesser.

Synnøve ble uteksaminert sivilingeniør (maskinlinjen, Institutt for teknisk varmelære) på NTH (nå NTNU) i 1992. Hun disputerte til PhD-graden innen organisasjon og ledelse ved Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i 2011. Avhandlingen fokuserte på hvordan bedrifter bruker deltagelse i eksterne nettverk i egne innovasjons- og utviklingsprosesser. Doktorgradsprosjektet var knyttet til prosjektet VRI Østfold. I tillegg har hun utdannelse som coach (Meta-NLP™ Master Practitioner).

De første årene i Østfoldforskning jobbet Synnøve med utvikling av miljøteknologi, inkludert forsøkskjøring i Sverige og Frankrike, matematisk modellering og patentering. Hun har også jobbet med dokumentasjon og optimalisering av miljøegenskaper for emballasje og produktsystemer, samt utvikling av beregningsverktøy for miljøparametere. Synnøve har hatt ulike ledelsesoppgaver i Østfoldforskning, både som fagansvarlig og som forskningsleder. Hun har i tillegg undervist ved ingeniørfag på Høgskolen i Østfold i flere perioder, sist i 2011-2015 i emnet Systemtenkning og Innovasjon ved bachelorstudiet Innovasjon og Prosjektledelse. Synnøve veileder også bachelorstudenter innen studieretningen. Tidligere har hun vært ansatt i Aker Engineering i Oslo der hun jobbet med ilandføringsanlegget for gass på Kollsnes utenfor Bergen.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter