Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Ole Magnus Kålås Iversen (Forskere)

Utleid til LCA.no

 

Ole er utdannet fra NTNU med en bachelor i biologi og en mastergrad i Industriell Økologi med fordypning i livsløpsvurderinger (LCA). Ved NTNU tok han flere enkeltstående emner som forurensningsbiologi, geokjemi, ressursøkonomi og miljøledelse. I tillegg har han studert Corporate Social Responsibility ett semester ved Universitetet i Buenos Aires.

Ved siden av studiene ved NTNU jobbet han som studentassistent innen livsløpsvurderinger og miljøkonsekvensanalyser. Han har også jobbet flere somrer hos Statens vegvesen. Sommerjobbene omfattet blant annet testing av verktøy for livsløpsvurderinger av bruer, beregninger av klimagassutslipp fra vegprosjekter og intern opplæringen innen livsløpstankegang og kilder til klimagassutslipp. Ole skrev masteroppgave i samarbeid med MiSA og Statens vegvesen. Oppgaven var en vurdering og sammenligning av klimagassutslipp knyttet til ulike krysningsløsninger for Sognefjorden, under prosjektet Ferjefri E39.

 

 

Siste publikasjoner

Siste prosjekter