Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Ole Jørgen Hanssen (Forskere)

Ole Jørgen var den første ansatte i Østfoldforskning. Han har vært instituttleder for Forebyggende miljøvern (1988-93), stipendiat og leder for LCA-teamet (1993-95), direktør (1995-97), seniorforsker og forskningsleder, før han igjen ble engasjersom direktør fra desember 2005 til oktober 2009. 

Fra 1997-2004 var han ansatt som professor II i Industriell Økologi og Miljøriktig design ved NTNU, var medlem i komiteen for Strategisk Forskning på Bærekraftig energi og miljø i Danmarks Innovationsfond fra 2009-2014.

Ole Jørgen har vært ansatt i et deltidsprofessorat i Fornybar Energi på Institutt for Naturforvaltning på NMBU, Ås, fra 2010, og som fra 2015 er delvis finansiert via et femårig program for kompetanseløft i avfallssektoren (REDu).

Siste publikasjoner

Siste prosjekter