Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Mie Vold (Forskere)

Utleid til LCA.no

 

Godkjent EPD verifikator av EPD-Norge i perioden 2016 - 2019.

Mie har vært ansatt i Østfoldforskning siden 1990. Der har hun vært med i uviklingen av forebyggende miljøvern, fra tekniske miljøanalyser i en bedrift til miljø- og ressursbetraktninger av produkter i et levetidsperspektiv. I fire år var hun instituttleder, og hun var også konstituert direktør i en periode i 2003.

I dag jobber i hovedsak med prosjekter knyttet til næringsmidler, emballasje og bygninger/byggematerialer i et levetidsperspektiv. Hun er opptatt av å bidra til at ressurser forvaltes, foredles, distribueres og brukes optimalt, mht miljø og økonomi.

Mie ble utdannet ingeniør ved Høgskolen i Østfold og har i etterkant har hun tatt ulike kurs innen miljø- og ressurseffektivitet. Før hun begynte i Østfoldforskning arbeidet hun en periode som lærer, en periode innen prosessindustrien og også innen finansiering.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter