Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kari-Anne Lyng (Forskere)

Kari-Anne Lyng jobber med analyser av miljøpåvirkningen til ulike produkter og tjenester, som grunnlag til beslutninger slik som produktforbedringer, innkjøp, politiske beslutninger og politikkutforming.

Hun har jobbet med å dokumentere miljøeffekten av behandling av ulike avfallstyper og avfallsløsninger og har også gjort flere analyser innenfor byggsektoren. Hun også har sittet i Teknisk Komite i EPD Norge og deltatt i EcoPlatform sitt arbeid for å harmonisere miljødeklarasjoner i Europa.

Kari-Anne fullførte sin PhD-grad ved NMBU i 2018, med tittelen Reduksjon av miljøpåvirkninger gjennom optimalisering av biogass verdikjeder. Drivere, barrierer og politikkutforming. Arbeidet bestod i å utvikle modeller for beregning av miljøbelastninger og økonomien til aktørene i verdikjeden, for å gi innspill til hvordan politikkutforming kan gi maksimal reduksjon av klimagassutslipp og samtidig sikre lønnsomhet for aktørene.

Kari-Anne ble uteksaminert som sivilingeniør i Produktutvikling og Produksjon ved NTNU i 2006, der hun tok fordypning i ecodesign og miljøriktig produktutvikling. 

Siste publikasjoner

Siste prosjekter