Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Ingunn Saur Modahl (Forskere)

Godkjent EPD verifikator av EPD-Norge i perioden 2016 - 2019.

Ingunn sine oppgåver i Østfoldforskning er knytta til miljø- og ressursoptimalisering av produkt og tenester, med spesiell fokus på energi. Ho jobbar blant anna med avfallssystem/biogass, bioraffineri og vannfotavtrykk av vannkraft. Ho har også arbeidd med statistisk analyse og evalueringar, og er ansvarleg for metodiske spørsmål ved bruk av livsløpsanalyse-verktøy. Ingunn er opptatt av grønne verdiar og korleis desse kan skape ein meirverdi for bedriftene.

Ho er utdanna sivilingeniør frå termisk energi/maskinlinja på NTH (no NTNU) med eksamensår 1992.

Dei første åra i Østfoldforskning jobba Ingunn med tekniske miljøanalysar og utvikling av miljøteknologi, inkludert forsøkskøyring i Sverige og Frankrike, matematisk modellering og patentering.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter