Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Hanne Møller (Forskere)

Hanne har stor interesse og erfaring innenfor miljørelaterte spørsmål knyttet til matproduksjon og er fagansvarlig for mat og emballasje i Østfoldforskning.
 
Hanne er utdannet sivil agronom ved den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København, herav hospitert 2 år på NLH (nå NMBU) med eksamensår 1992. Hun har jobbet i Østfoldforskning fra 1992-98 og igjen fra 2000 med oppgaver hovedsakelig innenfor livsløpsanalyser av næringsmidler, systemer for dokumentasjon av emballasjeoptimering og metoder for kartlegging av matsvinn.
 
Det er viktig for Hanne at miljøtiltak implementeres i praksis og at oppnådde miljøforbedringer blir synliggjort, slik at det kan inspirere andre til også å gjennomføre tiltak.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter