Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Irmelin Gram-Hanssen (Forskere)

Irmelin har stor erfaring og interesse innen bærekraftig samfunnsutvikling og samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige faktorer. Irmelin liker å jobbe interdisiplinært og skape nye forbindelser mellom ulike sektorer for å løse komplekse problemstillinger. Hos Østfoldforskning jobber hun blant annet med matsvinn og redistribusjon av mat, gjenbruk og gjenvinning av tekstiler samt nettverksbasert innovasjon i bedrifter.

Irmelin har en bachelor i internasjonale utviklingsstudier fra Roskilde Universitet i Danmark og en master i Northern Studies fra University of Alaska, Fairbanks i USA, hvor hun mottok et Fulbright legat. Masteroppgaven til Irmelin handlet om bærekraften i urfolk samfunn i Alaska og innebar en sårbarhetsanalyse med fokus på blant annet kulturell utvikling, energi- og matsikkerhet og økonomisk stabilitet. I løpet av studietida jobbet Irmelin som lærerassistent og forskningsassistent på University of Alaska Fairbanks.


Før Irmelin begynte i Østfoldforskning jobbet hun som miljøkonsulent i konsulentvirksomheten PlanMiljø i Danmark, hvor hun blant annet drev med integrering av bærekraft i bedrifter og organisasjoner, strategier for grønne offentlige innkjøp og evaluering av miljøinnsatser og programmer.

Siste publikasjoner