Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Hanne Lerche Raadal (Forskere)

Hanne er utdannet sivilingeniør (bygglinjen) på NTH (nå NTNU) med eksamensår 1992. Hun har jobbet i Østfoldforskning siden 1996, hovedsaklig med oppgaver innenfor dokumentasjon av miljøprestasjon og bærekraft for energi- og avfallsbehandlingssystemer.

Hun har også jobbet mye med hvordan sporingssystemer for elektrisitetsproduksjon kan benyttes i miljødokumentasjon og startet opp som PhD-kandidat i august 2009 innenfor dette temaet. Våren 2013 disputerte hun med avhandlingen «Klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon. Sporing og bruk i miljørapportering», og har også deltatt i et EU-prosjekt innenfor temaet sporing av elektrisitet.

Hanne er forskningsleder i Østfoldforskning og dermed ansvarlig for koordinering av de ulike fagområdene. Hun forsøker likevel å delta i konkrete forskerprosjekter så mye som mulig. 

Hanne har tidligere vært ansatt i Asplan Viak Bergen.

 

Siste publikasjoner

Siste prosjekter