Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Frode Ramstad Johansen (Forskere)

Frode arbeider med innovasjons- og forbedringsprosesser med særlig fokus på parts- og medvirkningsbasert organisering - i enkeltbedrifter, bedrifter i nettverk og regionale nettverk. Han anser nettverksbaserte prosesser som særlig interessante metoder både for nyskaping og kontinuerlig forbedring/utvikling i privat og offentlig sektor, så vel som i samfunnet. Nettverksprosesser kan påskynde utvikling og på samme tid tilby muligheter for deling av kompetanse og arbeidskraft i løpet av prosessen.

Frode er utdannet sivilingeniør i informasjonsteknologi ved HiR (nå UiS) og ingeniør EDB og automatisering fra HIØ. De første årene i Østfoldforskning var han på Institutt for informasjonsteknologi i Halden, også som leder, og arbeidet med forskning og utvikling i IT-sektoren og med bruken av IT - før overgangen til Institutt for Virksomhets- og næringsutvikling i 2002.

Før han begynte i Østfoldforskning arbeidet han som sikkerhetsrådgiver og fokuserte mye på informasjonssikkerhet og organisering av dette arbeidet, i blant annet Datatilsynet, Skattedirektoratet og Østfold fylkeskommune.

Siste publikasjoner