Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fredrik Moltu Johnsen (Forskere)

Fredrik Moltu Johnsen er PhD-stipendiat, og er knyttet til Aalborg Universitet i tillegg til Østfoldforskning. Fagfeltet er vekting av miljøkonsekvenser knyttet til livsløpsanalyser, spesielt med tanke på karbonfangst og -lagring i Norge og Arktis. Han er interessert i posisjonen til allmennmenneskelige verdier og hvordan disse kan knyttes til miljøspørsmål.

Johnsen er sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi, med miljøprofil, fra NTNU. Inkludert i studiet var ett år ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. I tillegg er han cand. mag. fra Universitetet i Bergen. Grunnlaget for graden omfattet mellomfag filosofi (med etikk) og grunnfag i juss og italiensk. I tillegg har han studert enkeltstående fag som botanikk og pedagogikk. Før han begynte på PhD-studiet har han jobbet som daglig leder i en trykkeribedrift.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter