Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Erik Svanes (Forskere)

Godkjent EPD verifikator av EPD-Norge i perioden 2013-2016.

Erik arbeider i Østfoldforskning med prosjekter rettet mot å kartlegge og redusere miljøbelastningen i verdikjeder knyttet til ulike matvarer og emballasje.

Han har også deltatt i prosjekter rettet mot andre bransjer, f eks rensing av avløpsvann, karbonfangst og - lagring og produksjon av elektrisitet.

Han har i tillegg vært involvert i arbeidet med å utvikle ISO 14067, en internasjonal standard for beregning og kommunikasjon av klimaspor.

Erik har en sivilingeniørutdannelse i organisk kjemi fra NTH 1987 og tok en videreutdanning innen miljøvern på Senter for Utvikling og Miljø, UiO i 1992-93. Han har arbeidet som forsker på institutt for forebyggende miljøvern på Østfoldforskning siden august 2006.

Han var ansatt som forsker på Norsk Hydro 1989-1992 og som prosjektleder på Stiftelsen Miljømerking 1993-2007 med unntak av årene 1999-2004 da han jobbet som konsulent innen miljøvern.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter