Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Ellen Soldal (Forskere)

Godkjent EPD verifikator av EPD-Norge i perioden 2016 - 2019.

Ellen har mastergrad i naturforvaltning (2005) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med fordypning i økologi. Masteroppgaven var et samarbeidsprosjekt med NIVA på modellering av habitater. I 2015 fullførte hun sin doktorgrad, hvor hun så på miljøeffekter ved bruk av norsk trevirke.

Ellen startet i Østfoldforskning i 2015, og hennes oppgaver i Østfoldforskning inkluderer blant annet å gjennomføre livsløpsanalyser av produkter og tjenester og å foreta miljøregnskap for bedrifter.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter