Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Clara Valente (Forskere)

Clara er utdannet i Natural Sciences med Msc i Environmental Analysis and Management en naturvitenskaplig spesialisering fra Universitetet i Torino (Italia). Mastergradsoppgaven ble utført ved Yellowstone National Park, Wyoming (USA). Clara har fullført en doktorgrad i 2011 fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og IVALSA-CNR, National Center of Research (Italia). Tittelen på avhandlingen var «Bioenergi fra fjellskog: livsløpsanalyser av verdikjeder: casestudier fra Norge og Italia» 

I Østfoldforskning jobber Clara i forskjellige prosjektene med fokus på bioenergi fra skogbruk og utvikling av LCA metode for inkludering av sosiale og økonomiske aspekter (Social LCA og Life Cycle Sustainability Assessment). Hun var tidligere naturfaglærer i ungdomskolen i Italia. 

Siste publikasjoner

Siste prosjekter