Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Cecilia Askham (Forskere)

Godkjent EPD verifikator av EPD-Norge for alle produktgrupper i perioden 2016 - 2019.


Cecilia har jobbet på alle våre markedsområder siden ansettelsen i 1997. Faglige interesser ligger på flere områder, bl.a. energi- og avfallsressurser, møbel og tekstiler, og doktorgradsarbeidet har også gjort henne til ekspert på toksisitetsvurderinger av produkter i et livsløpsperspektiv. Eksempler på prosjekter er bl.a. LCA-vurderinger av avfalls- og energisystemer (inkl. CO2 lagring) og miljødeklarasjoner av energisystemer. Jotuns produkter innen offshoremaling og Scandinavian Business Seating kontorstolene var viktige case produkter i hennes PhD.

Cecilia var utdannet i Environmental Chemical Engineering på University of Surrey (4-årig studium) og har siden fått ’Chartered Engineer’ status (faglig vurdering av Engineering Council UK, anerkjent av European Engineering Council). Doktorgraden hennes var en del av et stort forskningsprosjekt på Østfoldforskning; Innochem. Doktorgraden har tittelen " Environmental Product Development Combining the Life Cycle Perspective with Chemical Hazard Information".


Cecilia har engelsk som morsmål og har derfor en fordel hvis prosjekter skal foregå på engelsk. Men etter å ha bodd i Norge siden 1997, beherskes norsk godt. Tidligere har hun jobbet i England, Australia og Sør Afrika som ansatt i ICI samt søsterbedrifter. Hun har tidligere arbeidserfaring fra fabrikker som produserer vinylklorid (VCM) og ’higher olefins’, samt teknisk- og miljøarbeid med prosessutvikling for både plast- og farmasøytiske produkter.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter