Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Aina Elstad Stensgård (Forskere)

Aina Stensgård er født og oppvokst i Tromsø. I 2009 flyttet hun til Østlandet for å studere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der hun tok bachelor- og mastergrad i fornybar energi.

Aina har alltid har vært interessert i miljø. I løpet av studietida jobbet Aina som miljøfyrtårnsertifiseringskonsulent, og sertifiserte studentfestivalen UKA i ÅS, og boligavdelingen til studentsamskipnaden i Ås.

Masteroppgaven til Aina handlet om avfall. Oppgaven ble skrevet som en del av prosjektene KlimaReg og Bio Value Chain på vegne av Østfoldforskning. Resultatet var en optimaliseringsmodell for avfall, med hensyn til klimagassutslipp og kostnader.

Etter at gradsoppgaven var levert begynte Aina i Østfoldforskning, der hun nå jobber med avfall og modeller.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter