Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Verktøy for miljødokumentasjon

Norsk næringsliv og norske kommuner opplever økende etterspørsel etter miljødokumentasjon i ulike sammenhenger. Det kreves miljødeklarasjoner (blant annet EPDer) som viser miljøpåvirkninger knyttet til levetiden for produktene. Slike analyser er krevende og koster ofte mye å få framskaffet.
 
Østfoldforskning bruker sin lange erfaring til å utvikle verktøy som kan hjelpe produsenter til selv å utarbeide EPDer, kommuner med å utarbeid klimaregnskap for avfallssystemene sine eller forbrukere til å forstå nytteeffekten av å gjenvinne tekstiler. Verktøyene bygger på de store mengdene av data som vi har opparbeidet gjennom vår lange erfaring med livsløpsanalyser.
Dette Fagområdet i Østfoldforskning er nå overført til vårt datterselskap LCA.no

 

Verktøyportal