Hvordan sikres matsikkerheten gjennom hele redistribusjonskjeden? Hvilken rolle har matbanker, organisasjoner, bedrifter og myndigheter i dette arbeid? Hvem skal betale for denne tjenesten?

Dette var noen av spørsmålene som ble diskutert på den nordiske workshopen om redistribusjon av mat 4. november i Gøteborg. Workshopen er del av fase 2 i prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» som er finansiert av Nordisk Ministerråd som del av Green Growth programmet. Prosjektet undersøker mulighetene for å øke mengden av overskuddsmat som finner vei til de som trenger maten gjennom å identifisere «best practices» blant aktører i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Workshop deltakerne representerte ulike aktører i redistribusjonskjeden og kom med egne erfaringer som er med til å kvalifisere prosjektrapporten og det videre arbeide i prosjektgruppen.

Prosjektet gjennomføres av Østfoldforskning, IVL (SE), PlanMiljø (DK) og Luke (FI) i nært samarbeid med Matsentralene og med bidrag fra matmyndighetene i de nordiske landene.
Finn rapporten fra fase 1 her.