Bilde: Ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygaard og fylkesordfører Ole Haabeth. Foto: Mona Nilsen, Østfoldforskning

Østfoldforsknings jubileumskonferanse fant sted 19.juni 2018 på Litteraturhuset i Fredrikstad. 30 år med forskningsvirksomhet knyttet til bærekraftig innovasjon/ressurseffektivitet/livssyklusvurdering/sirkulær økonomi. 

Styreleder Frode Kværneng var seremonimester mens konstituerende direktør Hanne Lerche Raadal, Østfoldforskning, ledet oss gjennom dagen med stø hånd. 

 

 

Styreleder Frode Kværneng og konstituerende direktør Hanne Lerche Raadal. Foto: Nora Homleid

 

Konferansen åpnet med et tilbakeblikk på hva vi var og hvem vi er. Gjennom dagen fikk vi dagsaktuelle erfaringer fra hvilken nytte forskningen har gitt for bedrifter og samarbeidspartnere, regionalt og nasjonalt. Vi fikk erfaringer fra BAMA-gruppen, Borregaard, Matvett, Greve Biogass, Heidelberg Norcem, Fretex, Byggenæringens landsforbund, og fra Bellona, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. Alle delte erfaringer og ideer som er nyttige for grønn omstilling både i bedrifter og offentlige virksomheter. 

 

Øverst fra venstre: Anne Wold, Østfold fylkeskommune, Ivar K. Sørby, Greve Biogass, Andreas Brekke, Østfoldforskning, Sylvia Lofthus, BAMA-gruppen AS, Anne-Grete Haugen, Matvett, Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens Landsforening, Liv Bjerge, Norcem Norway, Tone Horvei Bredal, Borregaard og Olaf Brasyad, Bellona. Foto: Nora Homleid

 

Takk for en fantastisk konferanse! Vi hadde noen fabelaktige timer sammen med dere. Vi møtte gamle kjente, fikk nye venner og ble litt klokere. 

 

Her finner du foredragene:

  1. Østfoldforsknings rolle i det forebyggende miljøarbeidet internasjonalt, nasjonalt og regionalt gjennom 30 år - en reise uten endestasjon v/seniorforsker Andreas Brekke, Østfoldforskning

  2. BAMAS miljøstrategi med fokus på matsvinn og emballasje v/seniorforsker Sylvia Lofthus BAMA-gruppen AS

  3. Norge - et foregangsland i arbeid med forebygging av matsvinn v/daglig leder Anne Grete Haugen, Matvett

  4. Norsk byggenæring har miljø i fokus - miljødeklarasjoner driver utvikling v/Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustrien

  5. Norcem's miljøfokus fra samarbeidsprosjekter med Østfoldforskning v/Liv Bjerge, Sustainability Manager, Norcem Norway

  6. Borregaard - verdiskapning fra hele tømmerstokken fra miljødeklarasjoner til EXILVA v/kommunikasjonssjef Tone Horvei Bredal, Borregaard

  7. Miljø gjennom hele verdikjeden som grunnlag for etablering av Den Magiske Fabrikken v/assisterende direktør Ivar K. Sørby, Greve Biogass

  8. Mobilisering til forskningsdrevet innovasjon v/næringssjef Anne Wold, Østfold Fylkeskommune

  9. Fredrikstad kommune - en foregangskommune i klimaarbeid, bærekraft og industriell symbiose v/næringssjef Helge Bollærn Hasvold, Fredrikstad kommune