KuttMatsvinn2020 er et felles bransjesamarbeid om å kutte matsvinn i serveringsbransjen. Matvett er prosjektleder for samarbeidet som ble lansert i januar 2017. Østfoldforskning leder forskningsdelen av prosjektet som er finansiert av Norges Forskningsråd. Nofima, som også er partner i prosjektet, presenterte i dag en veileder for trygg gjenbruk av mat i serveringssektoren presentert. Veilederen er utarbeidet som et ledd i KuttMatsvinn2020- forskningsprosjektet. Les mer her.