Med basis i forbrukerstudier blant 1000 personer i Norge ble det identifisert to grupper, de som kastet svært lite brød og de som kastet svært mye brød. Forbrukeregenskaper som skilte de to gruppene statistisk var bla alder, sivilstatus og antall hjemmeboende barn. Gruppen som oppga å kaste mest brød var generelt mye dårligere til å ta vare på brødet hjemme, kjøpte oftere brød i butikken, men var også mer villig til å betale ekstra for emballasje som holdt brødet ferskt hjemme. Resultatene vil bli publisert i en vitenskapelig artikkel og er del av Sofies dr.grad ved NTNU Produktdesign i Trondheim.