Sjømatproduksjon og - eksport er en stor og viktig næring i Norge, med bærekraft høyt på agendaen. Gjennom innovasjonsprosjektet Seapack har flere aktører i verdikjeden samarbeidet med forskere fra Nofima og Østfoldforskning om å finne de beste løsningene for en bærekraftig sjømatindustri. Prosjektet er snart ferdig og 27. mars arrangerer vi avslutningsseminar. På seminaret vil vi rette søkelyset mot hvordan emballasjen kan være både mest mulig bærekraftig i seg selv og hvordan den kan bidra til å redusere matsvinnet og effektivisere transporten. I tillegg vil vi få høre om forbrukerens mening om emballasje, både design, funksjonalitet og bærekraft. Robin Dale Oen vil fortelle om hvordan The Dale Oen Experience aktivisere barn og unge i naturen, får dem til å oppleve mestring, bli glade i naturen og dermed opptatt av en bærekraftig utvikling.

Eksempel på resultater som presenteres:

  • Bærekraftige og gode emballasjeløsninger for sjømatnæringen med tanke på både fiskens kvalitet, materialvalg og pakningsstørrelse
  • Hvordan redusert plastbruk og bruk av gjenbrukskasser sparer både miljø og kostnader
  • Hva slags emballasje kundene foretrekker
  • Hvorfor gjenbrukskasser er mer bærekraftige enn engangsløsninger.

Vi kommer selvfølgelig også inn på plasten og havet, og du kan få høre om barns engasjement, om regjeringens satsning og hvilke tanker Sjømat Norge gjør seg.

Foreløpig program finner du her 

Sted: Scandic Nidelven, Trondheim

Tid: 9:30-15:30, onsdag 27. mars.

Pris: 1 100 kr, inkl. lunsj og forfriskninger.

Påmeldingsfrist 5. mars, meld deg via https://www.deltager.no/sjomatemballasje_-_hvordan_pakke_baerekraftig_27032019