Mange husholdninger kaster mye brød og det har kommet mye spennende resultater ut av prosjektet så langt som Sofie skal bruke inn i sin dr.grad i industridesign ved NTNU, der Ole Jørgen Hanssen er biveileder. Det er også mange spennende spor å følge opp med hensyn til materialutvikling, utvikling av nye emballasjeløsninger og ikke minst bedre oppbevaring hjemme hos forbruker, som vi håper å kunne forske videre på med basis i resultater fra første runde med Breadpack.