NRK Østfold presenterte planene for NorEnviro i sin nyhetssending den 23.4 (se sak 6 her), satt inn i en sammenheng med sirkulær økonomi og livsløpsanalyser, der Østfoldforskning er blant de ledende forskningsmiljøene i Norden. Det er sendt inn søknad om Infrastrukturmidler til Forskningsrådet sammen med 6 andre norske forskningsmiljøer og med støtte fra 14 bransjeforeninger, 5 myndighetsorganer og 6 internasjonale FoU-miljøer og leverandører av miljødatasystemer. Søknaden blir avgjort i september. I mellomtiden arbeides det med å utvikle grunnlaget for et datasystem som skal gjøre det enklere for brukerne å få tilgang til informasjon om miljødata i Norge, og for forskningsmiljøene å dele data fra FoU-prosjekter.

Du kan lese mer om NorEnviro her.