Denne organisatoriske endringen har vært planlagt i lengre tid, og styrene i begge selskapene er svært tilfredse med løsningen som nå er implementert. Styret i Østfoldforskning AS takker Trond for hans store innsats for selskapet i over 8 år og er svært fornøyd med at han fortsetter som dedikert leder for datterselskapet LCA.no AS.   

Prosessen med å rekruttere ny direktør for Østfoldforskning AS starter umiddelbart i regi av styreleder Frode Kværneng og et ansettelsesutvalg.