Ole Jørgen Hanssen ble, som den første fast ansatte i Østfoldforskning, ansatt som forskningsansvarlig for miljøområdet den 1. mai 1988. På miljøområdet ga satsingen på forebyggende miljøvern raskt konkrete resultater, som både NHO og Statens Forurensningstilsyn (SFT) fattet stor interesse for. Dette medførte at Østfoldforskning ble engasjert til å lage en Håndbok i Renere Teknologi for NHO, og Ole Jørgen Hanssen ble innleid av SFT som rådgiver til å utvikle en strategi for renere teknologi i miljøforvaltningen.

Ole Jørgen har, fremfor alt, vært en pioner innen utvikling og bruk av metodikken Life Cycle Assessment (LCA), som har blitt Østfoldforsknings nisjeområde, og han disputerte i 1997 med avhandlingen Sustainable Industrial Product Systems. Dette representerte den første doktorgraden i Østfoldforskning og utgjorde også den første doktorgraden innen LCA i Norge.

Ole Jørgen har bidratt sterkt til utvikling og innføring av bærekraftig innovasjon blant bedrifter og virksomheter, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han er forfatter av en mengde vitenskapelige publikasjoner og rapporter, og er en høyt anerkjent forsker i både innland og utland. Han har ledet an i kampen mot matsvinn gjennom Østfoldforsknings arbeid med metodeutvikling, kartlegging og effekter av tiltak mot matsvinn, og har bidratt sterkt i arbeidet med å unngå suboptimale løsninger ved å studere sammenhengen mellom mengde og type emballasje og potensialet for redusert matsvinn. For tiden er han også primus motor for den store NorEnviro-satsingen der Østfoldforskning står i spissen for et nasjonalt senter for miljødokumentasjon.

Med all sin kunnskap og kompetanse, og gjennom flere perioder som direktør, har Ole Jørgen ledet an i arbeidet med å føre Østfoldforskning i strategisk og faglig svært interessante retninger – hele tiden med fokus på hva som kan gjøres for å redusere miljøbelastningene og øke miljø- og ressurseffektiviteten for ulike verdikjeder. Utover dette, har han også bidratt med sin kunnskap gjennom professor 2-stillinger, både ved NTNU og ved NMBU, noe som har gitt verdifulle synergier mellom institusjonene.

I tillegg til den enorme faglige kunnskapen og kapasiteten, er Ole Jørgen også en kjær medarbeider som vi kollegaer setter utrolig stor pris på, og som kort kan karakterisere med følgende 5 stikkord: Kunnskapsrik, Ustoppelig, Engasjert, Raus og Kreativ.

Vi ønsker å gratulere vår kollega Ole Jørgen Hanssen, som vi er utrolig stolte av, med en velfortjent anerkjennelse! Vi gleder oss til mange flere spennende prosjekter og diskusjoner i årene som kommer!