Øra-området er kjent som «sirkulærøkonomiens hovedstad» i Norge, og nå skal dette ytterligere utvikles i retning av industriell symbiose gjennom et forskningsprosjekt finansiert av Oslofjordfondet. Søknaden er utviklet i tett samarbeid mellom Frevar, Norsk Senter for Sirkulærøkonomi og Østfoldforskning, der professor Ole Jørgen Hanssen vil være faglig ansvarlig og prosjektleder for prosjektet. Prosjektet skal bidra til å styrke samarbeidet mellom bedrifter, forskning og undervisning, der Høgskolen i Østfold er med som partner. Du kan lese mer om prosjektet her.