I artikkelen sammenliknes miljøpåvirkningene per kilometer busstransport for ulike drivstoffløsninger: biogass fra matavfall, biogass fra gjødsel, naturgass, elektrisitet fra vannkraft, elektrisitet fra kullkraft, ulike typer biodiesel og fossil diesel. Resultatene viser at biogass er et av de mest miljøvennlige drivstoffene på markedet. Miljøbelastningen gjennom verdikjeden er avhengig av hvor man setter systemgrensene og hvordan utslippene fordeles mellom de forskjellige produktene og tjenestene (avfallshåndtering, biogass og biogjødsel).

Hele artikkelen kan du lese her. Og her finner du nyhetssaken hos Greve biogass.