Østfoldforskning har i samarbeid med Arcon Prosjekt AS, utarbeidet klimagassberegninger for bærekonstruksjoner til kontorbygg i hovedmaterialene krysslimtre og prefabrikkerte betongelementer. Grunnflatene er 50,4 x 15,9 m (801 m2) og analysen omfatter tre ulike byggehøyder. I tillegg er det tatt utgangspunkt i to lokasjoner for kontorbygget; Trondheim og Kristiansand for å se effekt av klimagassutslipp knyttet til transport av materialene.

Rapporten viser hvor viktig det er å sammenligne bygg på de samme kravene til lyd, brann og evne til å ta vindkrefter og andre naturlaster, samt bruke spesifikke data fra materialleverandører på det norske markedet. Resultatene viser at trekonstruksjonen hadde lavest fossile klimagassutslipp på fire etasjer, men at de kan være høyere enn betongkonstruksjoner ved 16 etasjer.

For å finne klimaeffekt av materialvalg vil det derfor både være viktig at man sammenligner på like krav til konstruksjoner, men også at man har et helhetlig perspektiv til klimaeffekten av materialvalg. Det er gjennom konkrete prosjekter at man finner de optimale løsningene. Dette innebærer ambisiøse, ikke-konkluderende bestillinger med rom for dialog.

 

Hele rapporten kan leses her.