På oppdrag fra Betongelementforeningen har Østfoldforskning i samarbeid med Arcon Prosjekt AS, utarbeidet klimagassregnskap for bærekonstruksjoner til kontorbygg i hovedmaterialene krysslimtre og prefabrikkerte betongelementer. Grunnflatene er 50,4 x 15,9 m (801 m2) og analysen omfatter tre ulike byggehøyder. I tillegg er det tatt utgangspunkt i to lokasjoner for kontorbygget; Trondheim og Kristiansand for å se effekt av klimagassutslipp knyttet til transport av materialene.

Østfoldforskning konkluderer med at det ikke er empirisk grunnlag for å hevde at tre er mer miljøvennlig enn betong.

Rapporten viser at betong er mer klimaeffektiv jo høyere bygget er. Tverrfaglige analyser er imidlertid avgjørende for å finne de mest klimaeffektive materialene og løsningene for det konkrete prosjektet. Dette innebærer ambiøse, ikke-konkluderende bestillinger med rom for dialog. 

 

Hele rapporten kan leses her.