Kari-Annes doktorgradsarbeid viser at bruk av organiske avfallsressurser til biogassproduksjon kan bidra til å redusere miljøbelastninger. Organisk avfall er avfall som kan råtne eller brytes ned, og kan for eksempel være matrester fra husholdninger og restauranter, gjødsel fra landbruket og liknende. I følge Kari-Anne er særlig gjødsel fra norske gårder en uutnyttet ressurs. 

 

Les mer om doktorgradsavhandlingen på NMBU sine nettsider.

Hele doktorgradsavhandlingen kan du lese her.