"Jeg har etter hvert jobbet mer og mer med ledelse ved siden av forskerjobben og ønsker nå å dedikere meg i hovedsak til dette. Østfoldforskning gjør en kjempeviktig jobb som nasjonalt kompetansemiljø på miljødeklarasjoner, livsløpsanalyser og bærekraftig innovasjon generelt. Selv om det ikke er mitt eget forskningsfelt vil jeg gjerne bidra til å utvikle dette nasjonalt og internasjonalt, og tror jeg kan bidra med lang erfaring fra oppdragsforskning og store og små forskningsprosjekter", forteller Ellen-Marie Forsberg. 

 

Østfoldforskning jobber nå med å etablere Norenviro – Nasjonalt senter for miljødokumentasjon. Dette mener Ellen-Marie  er en spennende utvikling. Hun mener det kommende senteret med spisskompetanse vil være en god plattform for å styrke Østfoldforsknings posisjon i Norge og internasjonalt. Med sin bakgrunn innen store, internasjonale prosjekter vil hun gjerne jobbe for å øke senterets synlighet. Bærekraftig innovasjon er iboende viktig for å takle vår tids store samfunnsutfordringer, som forsøpling og klimaendringer, og her har Østfoldforskning en viktig jobb å gjøre. Og ikke minst finnes det finansieringsmuligheter for denne typen forskning, både blant offentlige og private finansiører i Norge og utlandet. Med Norenviro og det nylig utskilte konsulentfirmaet LCA.no har ØF nå to viktige virkemidler for å samarbeide med private og offentlige virksomheter i grønne prosjekter og for faglig videreutvikling.  

 

Ellen-Marie er bosatt i Fredrikstad og er Østfold-patriot. Hun gleder seg til å jobbe lokalt og bidra med å fremme kunnskapsmiljøet i Østfold.