Mandag 12. august kl. 12.30, Mør Biffhus

Matsvinnet skal halveres innen 2030 - hva må til?

Matvett og Klima- og miljødepartementet inviterer til presentasjon av nye tall og eksempler på tiltak mot matsvinn, panelsamtale om fremtidens utfordringer og muligheter for å nå halveringsmålet innen 2030 samt signering av tilslutningserklæringer med statsråd Ola Elvestuen.

 Link til arrangement: https://arendalsuka.no/event/user-view/12401

 

Tirsdag 13. august kl. 18.00, Clarion Hotel Tyholmen

Betongen - utskjelt, men bedre enn sitt rykte

Byggutengrenser inviterer til seminar om betong og dens klimafotavtrykk.

Anne Rønning fra Østfoldforskning vil presentere hvordan betongindustrien jobber med prosess- og produktforbedringer for å redusere klimagassutslippene.

Link til arrangement: https://arendalsuka.no/event/user-view/11327

  

Onsdag 14. august kl. 13.00, Thon Hotel Arendal

Hvilken klimaeffekt får materialvalg i bygg?

Byggevareindustrien inviterer til seminar om klimaeffekt av materialvalg i bygg? Byggsektoren hevdes å stå for 40 % av landets klimagassutslipp. Hvordan bidrar materialvalg til å forbedre dette? Seminaret gir innblikk i hva som påvirker det endelige klimafotavtrykket til et bygg og hvilke metoder som benyttes for å måle dette.

Anne Rønning fra Østfoldforskning vil presentere forskningsrapporten «Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner».

Statsråd Ola Elvestuen (V) vil bli overrakt forskningsrapporten under seminaret.

Link til arrangement: https://arendalsuka.no/event/user-view/11329

 

Onsdag 14 august kl 15.30, Arendal Kino

Biogass som klimaløsning – kan kumøkka danke ut fossilt?

 Norges Bondelag, Avfall Norge, Norsk Gartnerforbund og Energigass Norge inviterer til seminar om biogass. Kari-Anne Lyng fra Østfoldforskning vil innlede om biogass før det blir politikerdebatt om hvordan få fart på biogassbruken og hva som skal til for at mer av husdyrgjødsla havner i biogassreaktoren.

Link til arrangement: https://www.facebook.com/events/2152167568186391/