Prosjektet som var finansiert av Nordisk Ministerråd, har sett på hvordan lovgivningen omkring datomerking brukes i de nordiske landene og hvordan matens holdbarhet kan bli påvirket av temperatur, emballasje, produksjonsbetingelser m.m.

Forbrukere kan gjøre mer

Forbrukerne kaster den største del av matavfallet. Ifølge rapporten er det mye mat som kastes unødvendig og denne delen av matavfallet kan reduseres ved at forbrukerne får bedre kunnskap om matens holdbarhet. Det er blant annet behov for mer veiledning om hvordan holdbarheten påvirkes etter at pakken er åpnet. For eksempel kan er pestoen holdbrhet forlenges ved å dekke overflaten med olje. Det er også behov for å vite forskjellen mellom "best før" og "siste forbruksdag".

Felles regler for kjøletemperaturer i dagligvarehandlen

I dagligvrehandelen kan svinnet reduseres ved å senke kjøletemperaturmålinger og derved forlenge holdbarheten.. Sverige har i motsetning til de andre nordiske landene ingen nasjonale regler for kjøletemperaturer i butikken. I rapporten foreslås det derfor at de samme reglene for kjøletemperaturen skal være gyldig i alle de nordiske landene.

Svinnet kan reduseres med bedre merking

Prosjektet understreker at det er viktig at produsentene velger datomerking med forsiktighet. Det kan for eksempel handle om kun å bruke "siste forbruksdag" når det er nødvendig, det vil si for mat der det kan være helserisiko ved å spise den etter utløpsdatoen .

I dag gjelder spesielle regler i hele EU for datostempling av egg. Merkningen forutsetter at eggene lagres ved romtemperatur. Men de fleste forbrukere i de nordiske landene oppbevarer egg i kjøleskapet og da holder eggene betydelig lengre. Rapporten foreslår at de samme reglene skal gjelde for datostempling av egg som for andre lignende matvarer.

Emballasje og pakkegass förlenger holdbarheten

Emballasjegass hemmer mikroorganismer og forlenger holdbarheten av mange matvarer. Det er av stor betydning hvilken gasstype som brukes. Gassblandingen CO2 og N2 brukes til de fleste typer fersk rått kjøtt i Norge og det gir betydelig lengre holdbarhet enn høyokygen som er vanlig i andre nordiske lande.

Les rapporten på Nordisk minsterråds hjemmeside.