Østfoldforskning skal dokumentere en redusert negativ miljøpåvirkning fra emballasjen. Dette skal gjøres med eksisterende metode for livsløpsanalyse og en videreutvikling som også i større grad inkluderer emballasjens funksjon knyttet til bevaring av matkvalitet. I tillegg skal det utvikles indikatorer for plast på avveie, både i form av forsøpling og mikroplast, som akkumuleres i næringskjeden.