SusValueWaste er et tverrfaglig prosjekt prosjekt finansiert gjennom Bionærprogrammet til Forskningsrådet som ledes av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Prosjektet ser på bioavfall og hvordan dette kan utnyttes som en verdifull ressurs. Hovedhensikten med prosjektet er å gi innspill til politikkutforming. 

 

Østfoldforskning jobber sammen med Lund Universitet med å dokumentere miljøeffekten av å utnytte biologiske avfallsressurser på en bedre måte og finne ut hvordan livsløpsanalyser kan bidra til utforming av politikk. 

 

Prosjektet har utviklet et teknisk kort som er spesielt relevant for den sirkulære bioøkonomien. Når man bruker LCA som et politisk verktøy, bør beslutningstakere være oppmerksomme på at det finnes to typer LCA, attribusjon og konsekvenser som skal brukes til forskjellige formål. 

 

Les mer om SusValueWaste tekniske kort nummer 1 og LCA i sirkulær bioøkonomi på SusValueWaste sin nettside.