Vi er i normal drift, og ansatte jobber i all hovedsak fra hjemmekontor. Møter gjennomføres online og vårt mål er å opprettholde normal prosjektgjennomføring tross den spesielle situasjonen vi er oppe i. Om det skulle oppstå avvik fra leveranser, vil vi varsle våre kunder og samarbeidspartnere. Ta kontakt med din prosjektleder/kontaktperson dersom du har spørsmål tilknyttet ditt samarbeid